Obecní knihovna Albrechtice  

Úvodní stránka |Provozní doba |Knihovní řád |Služby a ceník |Online katalog |Čtenářské konto |Služby a ceník

platný od 28.6.2018

1. Registrační poplatky :

 

Výše registračního poplatku je stanovena na kalendářní rok
 
Dospělí 120,- Kč
Děti do 15 let 30,- Kč
Studující 30,- Kč
Důchodci 30,- Kč
   
Jednorázová výpůjčka 20,- Kč
   
 


2. Upomínky:


 

Dospělí čtenáři :

1.upomínka 25,- Kč
2. upomínka 50,- Kč
3. upomínka 75,- Kč
upomínací dopi    130,- Kč

 

Děti :

1.upomínka 20,- Kč
2. upomínka 35,- Kč
3. upomínka 55,- Kč
upomínací dopis 80,- Kč


3. Náhrady škod :

a) Při poškození obalu a čárového kódu zaplatí uživatel 10,- Kč

b) Při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky zaplatí uživatel cenu knihovní jednotky + 100,- Kč manipulační poplatek spojený s uvedením k.j. do výpůjčního procesu. U periodik činí manipulační poplatek 10,- Kč

c) Při ztrátě nebo poškození čtenářského průkazu zaplatí uživatel poplatek ve výši 10,- Kč                                                                            4. Meziknihovní výpůjční služba:
 Z regionu Karviná  -  zdarma
 Mimo region Karviná - dle skutečně vynaložených nákladů, tj. poplatky za MVS v jednotlivých knihovnách  +  poštovné
5. Poplatky za další služby knihovny :

 Internet  - zdarma                Tisk 1 strana čb A4       7,- Kč

                                                   Tisk  1 strana barva A4     22,- Kč
      

 

  kontakt:558849526  E - m a i l : knihovna@obecalbrechtice.cz