Obecní knihovna Albrechtice  

Úvodní stránka |Provozní doba |Knihovní řád |Služby a ceník |Online katalog |Čtenářské konto |Služby a ceník

platný od 1.1.2008

1. Registrační poplatky :

Výše registračního poplatku je stanovena na kalendářní rok
 
Dospělí 120,- Kč
Děti do 15 let 30,- Kč
Studující 30,- Kč
Důchodci 30,- Kč
   
Jednorázová výpůjčka 20,- Kč
   
 


2. Upomínky:

Poplatek z prodlení 5,- Kč
 

Dospělí čtenáři :

1.upomínka 20,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 40,- Kč
upomínací dopis 60,- Kč

 

Děti :

1.upomínka 15,- Kč
2. upomínka 25,- Kč
3. upomínka 35,- Kč
upomínací dopis 45,- Kč


3. Náhrady škod :

a) Při poškození obalu a čárového kódu zaplatí uživatel 10,- Kč

b) Při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky zaplatí uživatel cenu knihovní jednotky + 100,- Kč manipulační poplatek spojený s uvedením k.j. do výpůjčního procesu. U periodik činí manipulační poplatek 10,- Kč

c) Při ztrátě nebo poškození čtenářského průkazu zaplatí uživatel poplatek ve výši 10,- Kč

4. Poplatky za další služby knihovny :

 Internet  - zdarma                Tisk 1 strany čb A4       5,- Kč

                                                         Tisk  1 strany barva A4     20,- Kč 

 

  kontakt:558849526  E - m a i l : knihovna@obecalbrechtice.cz